Zdjęcia przemysłowe wymagają umiejętności pokazania przestrzeni przemysłowych, fabrycznych a także biurowych. Bardzo ważne jest też pokazanie ludzi pracujących w tych firmach oraz sprzęt i wyposażenie. Często przy tego typu sesjach wykonuje się zdjęcia stylizowane przedstawiające proces produkcyjny lub inne procesy ważne z punktu widzenia danej firmy.