Eventem można nazwać wiele imprez. Mówiąc o evencie możemy mieć na myśli imprezę firmową czy integracyjną lub konferencje czy kongres lub gale. Event to w każdym razie zdarzenie, spotkanie grupy osób w określonym miejscu, czasie w ściśle określonym celu.