Przy fotografowaniu biżuterii często wykorzystuje się białe tło które jest neutralne dla obiektu oraz nie zakłóca odbioru przedmiotu na zdjęciach przez oglądającego.