Wszystkie zdjęcia zdjęcia w tym zbiorze zostały wykonane w Fabryce Dell w Łodzi