Bębny drewniane gotowe do załadunku. Czekają na transport TIRem do klienta.